Strani

Wednesday, June 17, 2009

Zbiranje predlogov sprememb slovenske avtorsko pravne zakonodaje

Da je avtorsko pravna zakonodaja potrebna temeljite prenove, je postalo očitno že marsikomu. Zato je gotovo zelo razveseljivo dejstvo, da je Urad RS za intelektualno lastnino pričel pripravljati novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Urad je konec aprila vse zainteresirane pozval k pošiljanju predlogov zakonskih sprememb, rok za oddajo obrazloženih predlogov pa je do konca tega meseca.

Enega izmed predlogov so pripravili tudi sodelavci pri projektu Creative Commons Slovenija. Predlagajo predvsem dvoje.

Prvi njihov predlog je, da se ukine obvezno kolektivno upravljanje pravic v primeru neodrskih pisanih in glasbenih del oz. vsaj možnost svobodne izbire avtorjev glede tega. Ta predlog bi avtorjem omogočil svobodno izbiro priobčitve njihovega dela javnosti.

Trenutna zakonodaja je namreč taka, da v njihovem imenu ne glede na njihove želje nadomestilo prejme kolektivna organizacija - SAZAS oz. Zavod IPF. Ta rešitev bi tudi omogočila, da bi se nepridobitni producenti oz. organizatorji dogodkov (predvsem na področju kolektivnega upravljanja pravic na glasbenih delih) o pogojih objave del in nadomestilih dogovarjali neposredno z avtorji (in ne preko SAZAS-a oz IPF), hkrati pa bi ta rešitev tudi omogočila in spodbudila uporabo prostih licenc.

Njihov drugi predlog pa je, da se sprosti avtorskopravno varstvo za dela, na katerih so avtorske pravice že potekle in so torej že prešla v t.i. javno domeno. Gre za dela iz 140. (neobjavljena dela, ki jih nekdo objavi) in 141. člena (priprava izdaje dela, ki se bistveno razlikuje od znanih izdaj tega dela) ZASP. Trenutna ureditev namreč omogoča podaljševanje trajanja avtorske pravice na delu, ki bi sicer prešlo v javno domeno, še 70 let po smrti tistega, ki je delo objavil oz. ga na poseben način izdal (in ne le 70 let po smrti avtorja).

Celoten predlog sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki ga je pripravil Creative Commons, se nahaja na spletni strani CreativeCommons.si.

Creative Commons bo predlog poslal Uradu RS za intelektualno lastnino v torek, 23. junija. Če se s predlogom strinjate, svojo podporo do torka lahko sporočite na naslov cc@creativecommons.si (podpišite se s polnim imenom in naslovom oziroma s polnim nazivom v primeru pravne osebe). Dodate lahko tudi druge predloge ali opise težav, ki jih po vašem mnenju povzroča obstoječa avtorsko pravna zakonodaja. Pri Creative Commons obljubljajo, da jih bodo (če bodo imeli čas) pregledali in razvrstili, oziroma kot delovno gradivo skupaj z njihovim predlogom predali Uradu za intelektualno lastnino.

Uradu za intelektualno lastnino oziroma zakonodajalcu predloga sicer ni potrebno upoštevati, a široka podpora bo predlogu dala večjo težo in ga bo zato težje ignorirati.

Predlagam, da čim več podpornikov na e-naslov cc@creativecommons.si pošlje tole sporočilo:


Spoštovani,

podpisani ime, priimek, naslov izražam polno podporo vašemu predlogu sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki ste ga objavili na svoji spletni strani na naslovu http://creativecommons.si/files/ZASP_pr...

S spoštovanjem,

podpis

vir: slo-tech.com in creativecommons.si

No comments: